Hvad betyder vindstrøm

El fra vindmøller er klimavenlig energi

Vind er en vedvarende energikilde, ligesom solens varme. Vindstød har fra dag 1 udelukkende været baseret på el produceret fra vindmøller. Det er til glæde for både din elregning og miljøet.

Vi startede Vindstød fordi vi ønskede, at gøre det muligt for danskere at vælge et energiselskab, som ikke var baseret på kulkraft. Samtidig ville vi vise, at vi ved at spare penge på administration og markedsføring, kunne tilbyde lave priser på el.

Vores eldeklaration er CO2-neutral

Politikerne i Danmark har vedtaget, at alle forbrugere skal have frit valg af elselskab. Derfor kan borgerne selv vælge hvilket elselskab, de ønsker at købe deres strøm fra, selvom alt el blandes i nettet. Hvert selskab skal lave egen eldeklaration, der viser el-mixet bag elselskabets produkt. Vindstøds deklaration er CO2-neutral.

Desværre er de fleste energiselskaber baseret på el fra kulkraftværker. Kulkraft udleder store mængder CO2, hvilket er skadeligt for miljøet.

Hvis du tilmelder dig Vindstød, så sikrer du dig, at du køber certificeret el fra et selskab, der alene er baseret på danske vindmøller. Herudover får du glæde af, at vores vindmøller producerer billig energi. Det er sund fornuft - som tusindvis af danskere i hele landet har gjort brug af.

Strøm du automatisk køber

Kul og brunkul35%
Naturgas27%
Vind, vand og sol12%
Affald, biomasse og biogas7%
Olie3%
Atomkraft16%

Strøm fra Vindstød

Kul og brunkul0%
Naturgas0%
Vind, vand og sol100%
Affald, biomasse og biogas0%
Olie0%
Atomkraft0%

Bladmærket er din garanti for grøn el

Forbrugerombudsmanden har lavet en mærkningsordning, der skal sikre, at de danske el-forbrugere bedre kan navigere i de forskellige ”grønne” tilbud. For at kunne sælge ”grøn strøm” til forbrugerne skal el-leverandørerne derfor købe strøm fra vedvarende energikilder, der svarer til kundens forbrug.

Forbrugeren skal tydeligt oplyses om dette, og el-leverandøren skal desuden kunne dokumentere, at strømmen, den køber fra vedvarende energikilder, svarer til det forbrug, selskabets kunder har på aftaler om klimaprodukter. Dokumentationen skal ske ved, at el-leverandøren fremlægger oprindelsesgarantier. Den nye mærkningsordning er vist til højre.

Her kan du se Vindstøds el-deklaration, der dokumenterer, at vi er 100% baseret på vind. Du kan læse mere om Forbrugerombudsmandens retningslinjer her. Bladmærket betyder, at vi køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vindmøllerne til at dække kundens årlige elforbrug.

Kategori Elprodukt Dokumentationskrav Klimamæssige udsagn
Elprodukt baseret på VE-kilder og yderligere klimatiltag med en ikke ubetydelig klimaeffekt.
  1. Oprindelsesgaranti
  2. Individuel deklaration, der viser at strømmen stammer 100% fra VE-kilder
  3. Beskrivelse af klimatiltaget.
  4. Klimatiltaget skal kunne dokumentes.
  5. Klimaeffekten skal kunne dokumenteres.
Ja. Oplysning om kategori må bruges i markedsføring.
Elprodukt baseret på VE-kilder uden yderligere klimatiltag.
  1. Oprindelsesgaranti.
  2. Individuel deklaration, der viser at strømmen stammer 100% fra VE-kilder.
Ja, men oplysning om kategori skal fremgå af markedsføringen.

Bare rolig, du har også el, når det ikke blæser.

Som kunde hos Vindstød modtager du altid strøm i din stikkontakt, uanset om det blæser eller ej. Det skyldes, at Energinet som styrer dele af elnettet for staten altid sikrer, at der er strøm i kablerne, uanset hvilket energiselskab man køber sin strøm fra. Al strøm blandes i nettet, herunder både el fra vindmøller, kulkraft, sol, atomkraft m.m.

Der kan være korte perioder uden vind i Danmark. Men vores køb af oprindelsescertifikater skal altid matche vores kunders samlede forbrug henover et år – og derfor øges støtten til vindenergi, hver gang Vindstød får nye kunder.

Læs mere om certifikatet her

Spar på din elregning.
Tjek selv

Sammenlign Vindstøds fleksible løsninger for el til hjemmet med din nuværende elregning, og se hvor meget du kan spare.

Tjek hvor meget du sparer med klimavenlig el

Skift nemt energiselskab.
På 2 minutter

På få minutter kan du skifte til et energiselskab med fokus på CO2-neutral eldeklaration. Det er nemt og vi står for alt det praktiske - herunder besked til dit gamle selskab.

Køb billig el fra danske vindmøller